Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), przekazujemy Państwu informacje

dotyczące danych osobowych.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ANI – TRANS” Krzysztof Kubiczek, Łowiczki ul. Centralna 41, 32-640 Zator.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 3. w szczególności w związku z zawarciem z Państwem umowy, np. konieczności zrealizowania zamówienia, wywiązaniem się z realizacji zawartej umowy,
 4. jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe, z czym wiąże się wystawianie faktur za wykonane przez nas usługi, czyli  konieczność przetwarzania Państwa danych osobowych  w tym celu i na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 5. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Państwa danych w tym celu, jako prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 6. Kategoriami odbiorców Państwa danych osobowych będą; partnerzy świadczący usługi techniczne (np. utrzymanie systemów informatycznych, serwisów internetowych, producenci oprogramowania księgowego), banki, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, organy egzekucyjne, Krajowy Rejestr Sądowy, Sądy, firmy ubezpieczeniowe, podmioty uczestniczące w realizacji umowy, partnerzy biznesowi.
 7. Okres przechowywania Państwa danych osobowych:
 8. wszelkie dane na potrzeby realizacji umowy będą przetwarzane do zakończenia współpracy,
 9. dane niezbędne do potrzeb rachunkowości oraz ze względów podatkowych będą przetwarzane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 10. dane dotyczące dochodzenia roszczeń, przetwarzane będą do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub innych przepisów prawa.
 11. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
 12. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych bez wpływu na procesy przetwarzania, które miały miejsce do momentu odwołania.
 13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na sposób przetwarzania swoich danych przez administratora.
 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.